Jesteśmy agencją celną oferującą usługi w różnorodnych procedurach celnych.
Dodatkowo zajmujemy się również tłumaczeniami z języka polskiego na język rosyjski
oraz z języka rosyjskiego na język polski.

T1

Zgłoszenia w procedurze tranzytu T1

Import

Zgłoszenia w procedurze
dopuszczenia do obrotu
(przywóz towarów z krajów trzecich)

EX

Zgłoszenia wywozowe
(wywóz towarów do krajów trzecich)

Karnet TIR+NCTS

Drukowanie Karnetów TIR
oraz zgłoszenie elektroniczne NCTS

CMR

Wypełnianie drogowego
listu przewozowego

świadectwa pochodzenia towaru, EUR.1

Legalizacja świadectw pochodzenia towaru (dla towarów niepreferencyjnych) oraz EUR.1 (dla towarów preferencyjnych)

gwarancje celne na BY, RU, KZ

Zabezpieczenie należności
celno-podatkowych na kraje Unii Celnej (Białoruś, Rosja, Kazachstan)

EPI

Tzw. „elektronka”, czyli
zgłoszenie elektroniczne na kraje
Unii Celnej (w tym EPI do Karnetu TIR)

EPD (zgłoszenie EPI w systemie TIR-EPD)

Zgłoszenie EPI do Karnetu TIR
na kraje Unii Celnej / Turcji w systemie TIR-EPD (aplikacja należąca do stowarzyszenia przewoźników w krajach Unii Celnej)